Personvernerklæring.

Etter norsk lov må du selv godta at vi tar kontakt første gangen som nytt medlem.

Vår nettstedsadresse er: https://www.abetterliving.no og alle underliggende subdomener.

INGEN opplysninger vil noen gang bli solgt videre til andre.

Vi lagrer dine opplysninger på ubestemt tid. Du har rett til å slette disse.

Sletting gjøres ved å sende oss en e-post til support@abetterliving.no.

 

Med vennlig hilsen